Model en Proces

In charge of change

Change Management by one of the first 88 worldwide recognized CCMP Certified Change Management Practitioners.

Inzicht in het model en proces van het methodisch leiden van een veranderingsproces

ChangeManagementModelenProces

Wat is het methodisch leiden van een veranderingsproces?
Het leiden van een veranderingsproces d.m.v. de creatie en implementatie van de rollen, processen en instrumenten die ieder van deze groepen gebruiken om effectief de menselijke kant van verandering te managen.

Wij willen onze deelnemers inzichten geven over de manier waarop mensen veranderen. De organisatie verandert maar zo snel als de mensen veranderen. Met deze inzichten gaan we samen door de 4 stappen van het Change Management Model en gaan we stap voor stap door het Change Management Proces met bijbehorende deliverables en resultaten.

 

In eerste instantie verwerven onze deelnemers inzichten in het individuele veranderingsproces en duiden we waar in de verschillende fases van de methodologie hieraan aandacht wordt besteed.

Fase A: De voorbereiding.

We analyseren de verandering waar een organisatie voor staat. Wat zal er veranderen? Waarom? En op wie zal dit allemaal een impact hebben?

We voeren een assessment uit van de deelnemers als change manager, de leiderschapstructuur en cultuur van de organisatie en de kenmerken van de verandering om te komen tot een concept van het veranderplan.

 faseA

Fase B: Wat moet ik weten om een veranderplan op te stellen

We gaan nog dieper in op de gereedheid van de organisatie, de hoofdsponsor, de sponsoren.

We maken een assessment van de impact van de verandering op de verschillende groepen van de organisatie. We beschrijven wat we vinden, hoe we daarmee omgaan (coping en dealing) en hoe we dat aan de organisatie gaan overbrengen. Op basis hiervan maken we een anlyse van de bevindingen, een eerste communicatie over de verandering en een strategisch veranderplan.

faseB

Fase C: Hoe kunnen we de transitie effectief managen

We maken een gedetailleerd strategisch veranderplan met een communicatieplan, organisatie van feedback, medewerkersparticipatie, actie, coaching, opleiding en weerstandmanagement... We bepalen wat we gaan meten en hoe we gaan meten. We verzamelen meetbare feedback.

faseC

Fase D: Van change management een blijvend succes maken

We meten successen en vieren die ook. Feedback wordt verzameld en acties worden geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.

We borgen de change management competentie in de organisatie.

faseD

Bekijk het 5-daags programma van dag tot dag

METHODISCH VERANDERMANAGEMENT

Wat is het methodisch leiden van een veranderproces?

Het methodisch leiden van een veranderproces is het leiden van een veranderingsproces d.m.v. de creatie en implementatie van de rollen, processen en instrumenten die ieder van deze groepen gebruiken om effectief de menskant van verandering te managen.

Een organisatie verandert maar zo snel als de medewerkers veranderen, nietwaar?

Lees meer over de methodologie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us op de nieuwe company pagina en blijf op de hoogte van nieuws over change management.