Credentials

In charge of change

Change Management by one of the first 88 worldwide recognized CCMP Certified Change Management Practitioners.

ACMKC (Alma Change Management Knowledge Center)

Het ACMKC, in de persoon van Eugene Valentijn, heeft een methodiek voor het effectief managen van veranderingsprocessen ontwikkeld op grond van de volgende uitgangspunten en waarden:
  • Een totale 'blauwdruk' om een veranderproces van het begin tot het eind methodisch vorm en inhoud te geven. Men kan navigeren in en met processtappen. Eenvoudig toe te passen sjablonen en templates ter ondersteuning van verschillende analyses.
  • Een methodiek die multifunctioneel inzetbaar is en in diverse vormen aan verschillende doelgroepen kan worden geleverd hetzij via een open aanbod of in in-company trajecten;
  • Een methodiek die aan hedendaagse inzichten en eisen voldoet en gebaseerd is op verschillende wereldwijd ondersteunde onderzoeken in Best-Practices Change management en nieuwe inzichten en kennis vanuit de praktijk en behoeften. In wetenschappelijke zin zijn de volgende toetscriteria van toepassing: betrouwbaarheid, legitimiteit en validiteit. 
  • De ACMKC opleidingen hanteren de functie van CEO en Projectmanager/Change manager als basisprofiel voor het Beroepsprofiel, Opleidingsprofiel en Competentieprofiel (eindwaarden) binnen de eindtermen voor een certificering op BA/MBA niveau. Daarbij worden de AMBA criteria en Dublin descriptoren als richtlijn en toetskader strak gevolgd.
  • De opleidingen worden via een erkend instituut gecertificeerd en geaccrediteerd.
  • De ACMKC opleidingen hebben als doelstelling een direct rendement op te leveren in het managen van een bepaald eindresultaat of doel.
  • De ACMKC opleidingen worden elk jaar met de verkregen praktijk en andere inzichten (onderzoeken) naar trends en opties bijgewerkt (upgrading).
  • De ACMKC portfolio staat onder toezicht van een Quality Center (onderdeel van Experts Sci BV).

 

Een gedeelte van het gedachtegoed is technisch beschreven in verschillende accreditaties ten behoeve van de masters blokken (Changemanagement and Leadership) van de Opleidingsprogramma's: Master Finance and Control (MFC); Master in Projectmanagement (PM); Master Information Management (MIM); Master in General Management (MGM) en Master Entrepreneurship and Innovation (MEI). Uit hoofde daarvan is Eugene tevens kerndocent voor genoemde vakgebieden (master blokken) bij de verschillende Business Academies.

 

Eugene heeft van de directie van AVANS+Improving Professionals een toestemming ontvangen om het diploma/certificaat voor het desbetreffende ACMKC opleidingsprogramma (ook tbv in-company trainingen) van een erkenning te ondersteunen. (Nederlands/Vlaamse accreditatie organisatie "NVAO" – deze onderhoud ook het hoger onderwijsregister in Vlaanderen) .

Het ACMKC diploma/Certificaat heeft een vergelijkbare waarde aan studiepunten (credits) waarvoor binnen de AVANS+ masters programma's een gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend voor de masters blokken veranderkunde/management en Leadership. Deze erkenning en ondersteuning verschaft Eugene een stevige basis om zijn programma's via CEDEO (CPION) te laten certificeren.

In de tweede helft van 2014 heeft de procedure bij CPION ingezet.
Vervolgens heeft de University of Entrepreneurship (via het IASP te Malaga, Spain) in de persoon van Eugene een erkenning en bevoegdheid (2003) ontvangen voor het ontwikkelen van hoger management opleidingsprogramma's in de vakgebieden Entrepreneurship and Innovation, Science and Technology.

 

Het ACMP (Association For Change Management Professionals) heeft onlangs de certificeringseisen van een Change management programma voor het verkrijgen van de erkende titel Change Management Professional (CMP) gedeponeerd. In de aanloop van de totstandkoming van de ACMKC programma's heeft Eugene Valentijn daarmee vroegtijdig rekening gehouden en voldoen de ACMKC programma's nu al aan de gestelde eisen en voorwaarden door het ACMP. Na beraad met de distributeurs en het ACMKC Quality Center zal men beslissen om een officiële procedure voor erkenning bij het ACMP aan te vragen.

 

"Ik durf nu te stellen dat ik daarin ben geslaagd en tot op heden in de Benelux geen vergelijkbare methodiek in het Nederlands door wie dan ook wordt geboden. Deze methodiek is zeer uitgebalanceerd en wordt per vier fasen zeer gedetailleerd uitgewerkt (en toegepast). De ACMKC methodiek is op zich zeer uniek en compleet als methodiek. Er is geen tweede van!"
Dixit Eugene Valentijn

METHODISCH VERANDERMANAGEMENT

Wat is het methodisch leiden van een veranderproces?

Het methodisch leiden van een veranderproces is het leiden van een veranderingsproces d.m.v. de creatie en implementatie van de rollen, processen en instrumenten die ieder van deze groepen gebruiken om effectief de menskant van verandering te managen.

Een organisatie verandert maar zo snel als de medewerkers veranderen, nietwaar?

Lees meer over de methodologie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us op de nieuwe company pagina en blijf op de hoogte van nieuws over change management.