5-daagse Change Management Certificatie

In charge of change

Change Management by one of the first 88 worldwide recognized CCMP Certified Change Management Practitioners.

Veranderen op niveau van de individuele medewerker
trainer: Erna Claes en Chantal Claes

Gedrag bouwstenen

Naast organisatieveranderingen op collectief niveau maken de medewerkers ook individueel een veranderproces door. Steeds meer komt men tot het besef dat er meer aandacht moet zijn voor de medewerker en zijn veranderingsproces.
Verder wordt er in het kader van veranderingsprocessen vaak meer aandacht geschonken aan communicatie over de verandering en het omgaan met weerstand tegen de verandering. De fase van de individuele (gedrags)verandering en de consolidatie op langere termijn krijgen vaak minder aandacht.

Gedrag weten en willen

 

Aangezien veranderen meer is dan weten en willen, is het belangrijk dat de change manager voldoende handvaten krijgt aangereikt. Om op een constructieve manier dit gedragsveranderingsproces te begrijpen en mee vorm te geven reiken we de deelnemers een aantal tools aan.
We starten op dag 1 met de verandering op niveau van de individuele medewerker en verbinden daaraan op dag 2 en 3 de organisatieveranderingen op collectief niveau.

 

Topics

Communicatie en informatieverwerking: naast de inhoud van de boodschap is het belangrijk te kijken naar

 • de kenmerken van de boodschapper
 • de manier waarop ons menselijk brein informatie verwerkt
 • eerst volgen, dan sturen
 • weerstand: een kenmerk van het individu of een gevolg van de interactie?

 

Individuele gedragsverandering:

 • De bouwstenen van gedragsverandering: een combinatie van weten, willen, kunnen, doen en volhouden;
 • Weerstand: "het ritst niet": mismatch tussen interventie en bouwstenen van gedragsverandering
 • Fase-specifieke interventies: het dichten van de kloof tussen weten en doen

 

Een andere kijk op motivatie

 • Bewuste vs. onbewuste gedragsbeïnvloeding
 • Weerstand: als ze niet willen....?
 • Het ABC van motivatie

 

De psychologie van verandering:

 • Omgaan met verlies
 • Weerstand = een "normale reactie op een abnormaal gebeuren"
 • Loslaten en verbinden

Blijven doen: over gedragsverandering op langere termijn
Implicaties voor individuele gedragsverandering op korte en lange termijn
Implicaties voor de praktijk: mogelijkheden en beperkingen voor de change manager

 

Doelstellingen - Deelnemers

kunnen verschillende reacties op verandering onderscheiden en benoemen

 • kunnen anticiperen op reacties in de communicatie en hebben inzichten op de mogelijke effecten van communicatie
 • begrijpen de mechanismen van informatieverwerking en gedragsverandering
 • begrijpen hoe zij zelf als mens door de verandering gaan
 • begrijpen de voordelen en beperkingen van acties die zij in hun rol als change manager kunnen ondernemen
 • kunnen op basis van verworven inzichten (na dag 3) beschrijven in het strategisch plan welke acties, opleidingen en begeleidingen nodig zijn om een verandertraject succesvol te maken

Naar Programma Dag 2

PROGRAMMA OVERZICHT: 'Methodisch leiden van een Veranderingsproces©'

METHODISCH VERANDERMANAGEMENT

Wat is het methodisch leiden van een veranderproces?

Het methodisch leiden van een veranderproces is het leiden van een veranderingsproces d.m.v. de creatie en implementatie van de rollen, processen en instrumenten die ieder van deze groepen gebruiken om effectief de menskant van verandering te managen.

Een organisatie verandert maar zo snel als de medewerkers veranderen, nietwaar?

Lees meer over de methodologie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us op de nieuwe company pagina en blijf op de hoogte van nieuws over change management.